Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na „Dzień otwarty” do ROPS w Rzeszowie.

 „Dzień otwarty” odbędzie się 25 lutego 2019 r. od godz. 14.00 do 18.00 w Sali konferencyjnej ROPS (pok. nr. 308) ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

„Dzień otwarty” przeznaczony jest dla przedstawicieli podmiotów zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie otwartych konkursów ofert z zakresu:

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami ROPS w Rzeszowie zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach ww. otwartych konkursów ofert.

wstecz