Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Wyniki rekrutacji Gmin wiejskich i Powiatów do II Kamienia Milowego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 22.05.2019 r. zakończyła się rekrutacja gmin wiejskich i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym w ramach  projektu „Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji zgłoszeń, która pozwoliła na utworzenie:

  • listy gmin i powiatów zakwalifikowanych do udziału w II Kamieniu Milowym, 
  • listy rezerwowej.

W wyznaczonym terminie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęło 10 kart zgłoszeniowych z gmin i 7 z powiatów. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano, zgodnie z założeniami projektu, 6 gmin i 4 powiaty. Na liście rezerwowej znalazły się 3 gminy i 2 powiaty. Wnioski jednej gminy i jednego powiatu odrzucono z powodu niespełnienia warunków formalnych.

Wyboru dokonano w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Liderzy kooperacji” w II Kamieniu Milowym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Liderzy kooperacji

  • telefonicznie 17 747 06 38/ 17 850 79 28
  • mailowo:

Damian Gorczyca: d.gorczyca@rops.rzeszow.pl

Ewelina Pikuzińska e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Załączniki:


wstecz