Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podziękowanie dla uczestników szkoleń

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń przeprowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym w ramach projektu partnerskiego „Kompetencje plus”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny brali Państwo tak aktywny udział w szkoleniach, wymieniając swoje doświadczenia oraz podnosząc kompetencje. Dziękujemy, że pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, która dotknęła nas wszystkich wykazali się Państwo zrozumieniem i chęcią podnoszenia kwalifikacji podczas szkoleń zdalnych. Mamy nadzieję że rok 2021 pozwoli nam kontynuować szkolenia w dostosowanej do sytuacji formie.

Jednocześnie informujemy, iż szkolenia w ramach projektu partnerskiego „Kompetencje plus”  będą realizowane do 31 lipca 2020 r. O terminach kolejnych spotkań będziemy na bieżąco informować Państwa poprzez korespondencję e-mail oraz stronę internetową http://www.rops.rzeszow.pl/s-215-o-projekcie zakładka „Kompetencje plus”.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół projektu „Kompetencje plus”

wstecz