Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Porozumienie w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia 2021r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nastąpiło podpisanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka i Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzego Jęczmienionkę porozumienia, które określa zasady współdziałania obu instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r.

W związku z podpisanym porozumieniem Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przeprowadzą  następujące przedsięwzięcia:

  • Wojewódzki konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2021”,
  • Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy,
  • działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”,
  • działania informacyjno – edukacyjne wśród społeczności lokalnych dotyczące problematyki alkoholizmu i narkomanii.

 

Fot. Bartosz Wilk
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie

wstecz