Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zarząd Województwa Podkarpackiego udzielił 6 podmiotom dotacji z budżetu Województwa na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na łączną kwotę 111 280,00 zł.
5 sierpnia została podpisana umowa z jednym z beneficjentów – Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, które otrzymało kwotę w wysokości 18 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Wakacyjny wypoczynek bez dopingu i używek”.

wstecz