Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Wizyta studyjna w Gminie Kamień

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Dyrektor ROPS – Pan Jerzy Jęczmienionka wraz z pracownikami odwiedził Gminę Kamień. Pan Ryszard Bugiel – wieloletni włodarz Gminy zaprezentował działalność podległych placówek. W budynku dawnej szkoły podstawowej funkcjonuje obecnie środowiskowy dom samopomocy, szkoła muzyczna oraz biblioteka. Obecnie ŚDS wsparciem obejmuje 46 podopiecznych. W ośrodku w weekendy realizowane jest zadanie „Aktywność – sposób na umocnienie swojej pozycji w społeczeństwie”, które dofinansowało Województwo. Na terenie gminy funkcjonuje również Centrum Kultury, w którym w br. oddano do użytkowania pomieszczenia służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zostały utworzone przy wsparciu środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 437 010 zł. W ramach zadania powstały również nowoczesne sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz winda, która znacznie usprawni proces rehabilitacji społecznej. W Centrum odbywają się m.in. zajęcia w ramach Dziennego Domu „Senior plus”. Ponad 70 osób starszych i niepełnosprawnych uczestniczy w terapii zajęciowej oraz ma zapewnione wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyskich i kulturalnych.

wstecz