Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

W dniu 19.08.2021 r. podpisano umowę dotacyjną ze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury, które otrzymało kwotę w wysokości 46 920, zł na realizację zadania pn. „Czas na kulturę, czas dla dzieci i młodzieży”.

 

wstecz