Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE STANDARDU FUNKCJONOWANIA WTZ.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza warsztaty terapii zajęciowej do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych standardu funkcjonowania WTZ.
Konsultacje prowadzone są przez Fundacje im. Królowej Polski św. Jadwigi, która jest partnerem projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.
Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl , w zakładce „Weź udział w konsultacjach”

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:

15 września, godz. 12.00
16 września, godz. 8.00
16 września, godz.12.00
17 września, godz. 8:00
20 września, godz. 8:00
20 września, godz. 12:00

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie:

http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach  
pkt. 2. Standard działania Warsztatu Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu).

Aktywny udział środowiska WTZ w prowadzonych konsultacjach może mieć decydujący wpływ na trafność wypracowywanych rozwiązań, a tym samym wprowadzić nową jakość w proces włączenia społecznego aktywizowanych w nich uczestników.

wstecz