Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

W dniu 22 września 2021 roku w Toruniu odbył się Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W trakcie spotkania omawiano/dyskutowano na temat nowych wyzwań w szeroko rozumianej polityce społecznej. Szczególną uwagę zwrócono na temat świadczenia usług społecznych w kontekście tworzenia CUS oraz wspierania procesu deinstytucjonalizacji. Spotkaniu przewodniczył Pan Adam Szponka- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Ponadto uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Pan Daniel Kosiński- Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.

wstecz