Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacja o naborze na szkolenie „Spotkanie z superwizją”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie pn. "Spotkanie z Superwizją", które odbędzie się w Rzeszowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zarządzające i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy socjalni zatrudnieni poza systemem pomocy i integracji społecznej.

Czas trwania szkolenia to 2 dni, 16 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Szkolenie jest bezpłatne, organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz noclegu dla uczestników spoza miejsca szkolenia (zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie), a także catering i materiały edukacyjne.

 Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Deklaracja uczestnictwa (należy wypełnić pola oznaczone kolorem oliwkowym)
  3. Regulamin uczestnictwa
  4. Program szkolenia

Formularz oraz deklarację uczestnictwa należy przesłać do dnia 08.10.2021 r.:
e-mailem (skany dokumentów) na adres superwizja@uczelniakorczaka.pl

Pocztą tradycyjną na adres:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 8236623 wew. 155  

wstecz