Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO Z POWODU CHOROBY

Fundacja Aktywizacja realizuje projekt „Work-For-All” skierowany do osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo z powodu choroby. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób pozostających bez zatrudnienia oraz zwiększenie jakości zatrudnienia 200 osób zatrudnionych - osób z niepełnosprawnościami/osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy i zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

  • konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, psychologiem, psychoterapeutą, prawnikiem;
  • job crafting’u,
  • warsztatów grupowych,
  • praktyk/staży zawodowych,
  • szkoleń zawodowych,
  • webinariów.

Z projektu mogą skorzystać również byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP.

Szczegółowe informacje znają Państwo na stronie https://aktywizacja.org.pl/.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

wstecz