Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

1 687 060,00 zł dla zakładów aktywności zawodowej

1 687 060,00 zł to kwota dodatkowego wsparcia dla podkarpackich zakładów aktywności zawodowej przekazana przez Marszałka Województwa. Dodatkowe środki PFRON pozwolą na wzmocnienie pozycji zakładów na rynku. Dofinansowanie pozwoli m.in. na zakup dodatkowego sprzętu, sfinansowanie bieżących wydatków oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Ponadto Zarząd Województwa wyraził zgodę na wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w trzech zakładach aktywności, co znacząco ułatwi realizację nowych zleceń. W siedzibie ROPS w Rzeszowie zostały podpisane pierwsze aneksy z Organizatorami ZAZ, uwzględniające zwiększone dofinansowanie. Województwo reprezentował Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor ROPS. W imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej aneks podpisał Ks. Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas, w towarzystwie Pana Daniela Jakubowskiego – Dyrektora ZAZ „Centrum Natura” w Budach Głogowskich. Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy – Organizatora ZAZ w Woli Żyrakowskiej reprezentował natomiast Pan Paweł Morawczyński – Wiceprezes Stowarzyszenia.

wstecz