Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Wsparcie finansowe w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią.

Kolejne aneksy podpisane. Dwa rzeszowskie zakłady aktywności zawodowej również otrzymały wsparcie finansowe w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią. Z 1 687 060,00 zł, które Marszałek Województwa przeznaczył na dodatkowe dofinansowanie kosztów działania ZAZ skorzystali organizatorzy zakładów: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, który reprezentował Pan Mariuś Mituś - Prezes Zarządu oraz Pan Wiesław Grenda - Członek Zarządu, a także Fundacja In Corpore, reprezentowana przez Panią Barbarę Tomaszek – Prezes Fundacji. Województwo reprezentował Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor ROPS oraz Pani Monika Bernat - Z-ca Dyrektora. Dodatkowe środki pozwolą na dofinansowanie działalności ZAZ, które w skali województwa zatrudniają grupę około 850 osób z niepełnosprawnością.

wstecz