Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu „Kompetencje plus” Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do udziału w szkoleniach kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiatów: opolskiego, świdnickiego, chełmskiego, m. Chełm, krasnostawskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, janowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego). Szkolenia dedykowane są wyłącznie osobom świadczącym usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

W najbliższych miesiącach planujemy realizację następujących tematów szkoleń zdalnych:  

 1. Szkolenie jednodniowe (8h dydaktycznych) pn. „Niebieska karta – zmiany prawne” w terminach:
  1. 26 listopad 2021 r.,
  2. 6 grudzień 2021 r.,
  3. 13 grudzień 2021 r. 
  4. 17 styczeń 2022 r.
 1. Szkolenie jednodniowe (8h dydaktycznych) pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych” w terminach:
  1. 22 listopad 2021 r.,
  2. 9 grudzień 2021 r. 
 1. Szkolenie jednodniowe (8h dydaktycznych) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych” w terminach:
  1. 7 grudzień 2021 r.,
  2. 10 grudzień 2021 r. 
 1. Szkolenie dwudniowe (16 h dydaktycznych) pn. „Zmiany przepisów dot. DPS ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” w terminach:
  1. 22-23 listopad 2021 r.,
  2. 2-3 grudzień 2021 r. 
 1. Szkolenie dwudniowe (16 h dydaktycznych) pn. „Ustawa o pomocy społecznej - zmiany prawne” w terminach:
  1. 23-24 listopad 2021 r.,
  2. 1-2 grudzień 2021 r. 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz załącznikami (699 KB, PDF) dostępnego na naszej stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, w zakładce Projekty i Fundusze. Skan wypełnionego druku formularza wraz z podpisami kandydata i pracodawcy należy przesłać na adres rekrutacjakp@rops.rzeszow.pl najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą wybranego szkolenia, a następnie przekazać oryginał pocztą tradycyjną. Formularze bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje plus o szczegółach dotyczących szkolenia zostaną poinformowane wyłącznie zakwalifikowane osoby.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są w formie zdalnej. Szkolenia są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe w formie e-podręczników oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (PDF).

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:
Pani Aleksandra Bochenek Rzucidło – Specjalista ds. szkoleń, tel. 0 17 850 79 24 oraz
Pani Justyna Markiewicz –- Kierownik Projektu, tel. 0 17 850 79 24.

wstecz