Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

REKOMENDACJA MRiPS. STRATEGOR - bezpłatne materiały i usługi dla JST, Starostw, ROPS, OPS

Zapraszamy Państwa do skorzystania z BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW I USŁUG, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ROPS w całym kraju w ramach Projektu STRATEGOR. Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Rekomenduje go MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Projekt związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk WRAZ Z MINISTERSTWEM RODZINYI POLITYKI SPOŁECZNEJ. Treści dostępne w ramach szkolenia czy doradztwa są zgodne z kierunkiem, preferowanym przez organy nadrzędne.

Bezpłatne materiały i narzędzia dostępne w projekcie STRATEGOR mogą być również użyteczne na potrzeby opracowania innych, gminnych i powiatowych dokumentów o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju, Programy).

W RAMACH PROJEKTU MOGĄ PAŃSTWO BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH USŁUG (wszystkich lub do wyboru):

  1. Platformy e-learningowa –  SZKOLENIE ON-LINE (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)
  2. Samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
  3. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym strategicznych jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
  4. Dostęp do rozbudowanego PODRĘCZNIKA METODYCZNEGO – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.
  5. Bezpłatne indywidualne DORADZTWO SPECJALISTYCZNE.
  6. WEBINARIA dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (w załączeniu lub do pobrania ze strony):

https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf

i przesłać na adres:

Biuro Makroregionu Południe Fundacji Polskiej Akademii Nauk ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Szczegółowe informacje:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Makroregionu Południe Fundacji PAN:

wstecz