Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 15 listopada 2021 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Do grona Rady dołączył nowy Członek powołany przez Marszałka Województwa – Pan Marek Pietruszka – współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Konieczność uzupełnienia składu Rady związana jest ze śmiercią wieloletniego Przewodniczącego Rady. Na spotkaniu wybrano nowe prezydium Rady. Przewodniczącym został przedstawiciel Wojewody – Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcję Wiceprzewodniczącego będzie natomiast pełnił Pan Marek Piechuta – Prezes Stowarzyszenia „Dobry Dom”, które jest m.in. organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oraz prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Edykacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach. Na posiedzeniu zaopiniowano również projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w podziale środków PFRON na 2021 rok. Rada przychyliła się do propozycji przeznaczenia oszczędności powstałych na zadaniach w trakcie roku na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w celu niwelowania skutków ekonomicznych wywołanych pandemią.

 

wstecz