Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Znamy laureatów konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS” oraz „Zawsze razem”.

W dniu 19 listopada 2021r. jury konkursowe wybrało najlepsze prace w konkursach plastycznych, których głównym celem było popularyzowanie zasad zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych. Organizatorami konkursów są: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W ramach konkursu „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS”. Komisja oceniła 235 prac, które wpłynęły z 52 szkół województwa podkarpackiego. Przyznano 10 nagród w dwóch kategoriach i 5 wyróżnień.

W odpowiedzi na konkurs pn. „Zawsze razem” wpłynęło 309 prac, z 49 szkół województwa podkarpackiego. Ostatecznie Komisja przyznała 10 równorzędnych nagród.

Listy laureatów ww. konkursów dostępne są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/konkursy

 

wstecz