Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zmiany w projekcie „Liderzy kooperacji.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie uzyskał kierunkową zgodę od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wydłużenie projektu „Liderzy kooperacji” do 30.11.2022 roku.

 Główne kierunki działań projektowych w przyszłym roku to:

  1. Oferta szkoleniowa w zakresie Centrum Usług Społecznych na wszystkich trzech poziomach kompetencji, doradztwo kierunkowe obejmujące rozwój współpracy międzysektorowej, organizację i tworzenie Centrów Usług Społecznych, organizację i realizację usług społecznych oraz zwiększenie ich dostępności i jakości, opracowywanie programu usług społecznych i indywidualnych planów usług społecznych oraz  bezpłatne konsultacje prawne.
  2. Oferta szkoleniowa w zakresie deinstytucjonalizacji, m.in. rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej, zapewnienie wsparcia w środowisku lokalnym, przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Ponadto bezpłatne usługi doradcze i prawne.
  3. W ramach działań dodatkowych w walce z koronawirusem zaplanowano zorganizowanie  dwutygodniowych turnusów usprawniających dla pełnoletnich mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego.

 

wstecz