Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Turnusy usprawniające po przebytym Covid-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako lider projektu pn.: „Liderzy kooperacji" będzie organizował w 2022 roku dwutygodniowe turnusy usprawniające po przebytym COVID-19. Turnusy będą realizowane dla pełnoletnich mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego. Turnusy będą dedykowanie osobom, które posiadają powikłania postcovidowe (zarówno osoby, które nie były hospitalizowane, jak i po leczeniu szpitalnym). Celem turnusów usprawniających jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Uczestnikom turnusów usprawniających zostanie zapewniony 14-dniowy pobyt w ośrodku specjalizującym się w organizowaniu rehabilitacji postcovidowej usytuowanym na terenie województwa podkarpackiego. Uczestnikom zostaną zapewnione noclegi, wyżywienie, pakiet zabiegów usprawniających ustalonych wg indywidualnych wskazań (potrzeb świadczeniobiorcy). Organizator nie zapewnia i nie zwraca kosztów transportu na miejsce turnusu i z powrotem. Uczestnik turnusu usprawniającego musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat) oraz musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebyty COVID-19 oraz wskazanie do odbycia rehabilitacji.

Poniżej znajdują się dwa formularze, jeden dedykowany mieszkańcom DPS a drugi dla kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego. Uprzejmie proszę o wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza najpóźniej do dnia 15.12.2021 r. na adres e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl. Powyższe informacje będą niezbędne do prawidłowej organizacji przedsięwzięcia w przyszłym roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: tel. 17 7470638.

Do pobrania:

wstecz