Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

ŚWIATEŁKO Z BETLEJEM PONOWNIE W ROPS W RZESZOWIE

Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP Mariusz Bezdzietny przekazał na ręce dyrektora ROPS w Rzeszowie Jerzego Jęczmienionka Betlejemskie Światło Pokoju.
Płomień – przekazywany corocznie w ramach harcerskiej akcji – jest znakiem nadziei, pokoju i miłości. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Światło Nadziei”.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

wstecz