Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Stop przemocy w rodzinie

W dniu 13 października 2021r. podpisano kolejną umowa dotacyjną na organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej

Wsparcie finansowe w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią.

Kolejne aneksy podpisane. Dwa rzeszowskie zakłady aktywności zawodowej również otrzymały wsparcie finansowe w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych wywołanych pandemią.

więcej

Konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”

W dniu 8 października br. odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce, Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie zawartego porozumienia.

więcej

1 687 060,00 zł dla zakładów aktywności zawodowej

1 687 060,00 zł to kwota dodatkowego wsparcia dla podkarpackich zakładów aktywności zawodowej przekazana przez Marszałka Województwa. Dodatkowe środki PFRON pozwolą na wzmocnienie pozycji zakładów na rynku.

więcej

PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO Z POWODU CHOROBY

Fundacja Aktywizacja realizuje projekt „Work-For-All” skierowany do osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo z powodu choroby. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób pozostających bez zatrudnienia oraz zwiększenie jakości zatrudnienia 200 osób zatrudnionych - osób z niepełnosprawnościami/osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy i zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej.

więcej