Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Cel

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, której celem jest przybliżenie realizowanych w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego zadań z zakresu pomocy / polityki społecznej.

Materiały na niej zamieszczane, to efekt bardzo dobrej i długoletniej (10 – letniej) współpracy z jednostkami pomocy społecznej województwa podkarpackiego, a także podmiotami działającymi na rzecz aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców województwa podkarpackiego.

Mamy nadzieję, że prezentowane informację przybliżą Państwu wojewódzki system pomocy społecznej i będą służyć pomocą. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do współpracy, jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie, które pozwoliłyby na udoskonalanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przy realizacji wojewódzkiego systemu pomocy społecznej.

Wszystkich gorąco zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej.

Dziękujemy

Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.