Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje, raporty, badania

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO REALIZACJĘ DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH SŁUZB Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Data dodania: 2022-08-17 11:55

Plik do pobrania

Więcej informacji na temat przedstawicieli i służb  realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/przedstawiciele-i-sluzby/

Raport „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa podkarpackiego”

Data dodania: 2022-05-06 12:40

Raport został opracowany w grudniu 2021 roku przez Fundację Nowe Horyzonty z Warszawy. (RAPORT – załącznik)

WYTYCZNE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2022 - 2023

Data dodania: 2022-04-22 09:20

Zgodnie z art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakres Wytycznych na lata 2022-2023 obejmuje następujące obszary:

  • Założenia;
  • Definicje;
  • Osoby uczestniczące w szkoleniach;
  • Zawartość merytoryczną szkolenia;
  • Metody szkolenia;
  • Czas trwania szkolenia;
  • Ukończenie szkolenia;
  • Monitoring i ewaluację prowadzonych szkoleń;
  • Kwalifikacje realizatorów szkolenia.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (PDF 260 KB)

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/ w zakładce: Co robimy / Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Informatory, wytyczne, wzory pism