Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje, raporty, badania

Spożywanie alkoholu - plakat

Stan lecznictwa uzależnienia od alkoholu w województwie podkarpackim w 2019 roku

Publikacja został opracowana na podstawie danych otrzymanych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacje te zostały zebrane w ramach badania pn. „Leczenie uzależnienia od alkoholu 2019” przeprowadzonego w placówkach leczenia uzależnień funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

 

Dokument do pobrania (2.0 MB, PDF)

 


Spożywanie alkoholu - plakat

Spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej województwa podkarpackiego na temat jednego z poważniejszych problemów społecznych – spożywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych. Inspiracją do przeprowadzenia badania był międzynarodowy projekt „European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD)” realizowany w blisko 40 krajach europejskich. Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji o ryzykownych zachowaniach młodych osób i są wykorzystywane do tworzenia programów profilaktycznych oraz strategii.

Dokument do pobrania (PDF)

 


zjawiska używania substancji psychoaktywnych - plakat

Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym celem badania było zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa. W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujące teren 25 powiatów województwa podkarpackiego. Badaniem objęto 625 osób powyżej 18 roku życia.

Dokument do pobrania (PDF)