Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkurs ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

UCHWAŁA Nr 307/6097/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

data dodania: 2021-08-24 16:13:49

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-08-06 12:23:49

W dniu 9 sierpnia 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.


WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego Konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

data dodania: 2021-08-05 12:31:26

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-07-29 13:28:11

W dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

data dodania: 2021-07-16 12:26:12

Uchwała Nr 288/5679/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030

data dodania: 2021-06-16 12:05:32