Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkurs ofert

 

Do pobrania:

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego
 8. INSTRUKCJA wypełniania sprawozdania
 9.  Rejestr dokumentów księgowych potwierdzających powstanie kosztów zadania ...

ZASADY przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, przyjęte Uchwałą Nr 468/9737/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r.


Uchwała Nr 515/10838/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 498/10431/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze zmianami

Data dodania: 2023-08-16 14:40

Do pobrania:

Uchwała Nr 509/10754/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 498/10431/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data dodania: 2023-08-03 13:38

Do pobrania:

UCHWAŁA Nr 498/10431/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data dodania: 2023-06-20 14:19

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-05-30 15:08

W dniu 31 maja 2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami finansowanych z budżetu Województwa

Informacja po posiedzeniu komisji

Data dodania: 2023-05-30 11:40

W dniu 23 maja 2023 r. o godz. 11.00  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, finansowanych z budżetu Województwa, na którym wyłoniono:

Do pobrania:

 1. Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne WOJ (195 KB)
 2. Skan Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne WOJ (2 MB)
 3. Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia WOJ (163 KB)
 4. Skan Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich dorzucenia  WOJ (792 KB)

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-05-22 14:46

W dniu 23 maja 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami finansowanych z budżetu Województwa

WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ogłoszony Uchwałą Nr 474/9866/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2023 r. które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2023-05-10 14:40

Uchwała Nr 474/9866/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data dodania: 2023-03-28 13:55