Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

UCHWAŁA NR 299 / 5911 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)”

data dodania: 2021-07-22 10:57:17

Posiedzenie Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-07-07 15:55:23

W dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 8.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro), odbędzie się drugie posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020”.


WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego Konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 277/5537/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020”.

data dodania: 2021-07-06 09:55:41

Posiedzenie Komisji konkursowej

data dodania: 2021-07-02 11:06:13

W dniu 5 lipca 2021 r.. o godz. 13.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020”.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 277/5537/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014-2020)”, zawierających błędy/braki formalne podlegające uzupełnieniu lub korekcie.

data dodania: 2021-06-23 17:51:45

UCHWAŁA Nr 277 / 5537 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 – 2020)”

data dodania: 2021-05-19 11:08:01