Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
UCHWAŁA Nr 317 / 6367 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

data dodania: 2021-10-05 12:13:29

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
Posiedzenie Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-09-22 13:39:14

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (pok. 218, II piętro), odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego Konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 307/6098/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2021 r. na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

data dodania: 2021-09-22 13:34:31

KONKURS II SZKOLENIA PRZEMOC
Posiedzenie Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-09-21 11:11:37

W dniu 22 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (pok. 218, II piętro), odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Konkurs II Szkolenia Przemoc
UCHWAŁA Nr 307 / 6098 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

data dodania: 2021-08-24 16:43:38

KONKURS WPPPwR
UCHWAŁA Nr 299 / 5913 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014- 2020)”

data dodania: 2021-07-22 10:27:15

KONKURS SZKOLENIA PRZEMOC
UCHWAŁA Nr 299 / 5914 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

data dodania: 2021-07-22 10:15:20

KONKURS WPPPWR
Posiedzenie Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-07-07 16:00:15

W dniu 9 lipca 2021 roku o godz. 8.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014-2020)”.


KONKURS SZKOLENIA PRZEMOC
Posiedzenie Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-07-07 15:58:44

W dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro), odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.