Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

Uchwała Nr 317/6369/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 04 października 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”

data dodania: 2021-10-06 12:25:15

WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 303/6019/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

data dodania: 2021-09-21 17:22:55

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej

data dodania: 2021-09-16 13:27:37

21 września 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 303/6019/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 303/6019/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

data dodania: 2021-09-09 09:51:25

Uchwała Nr 303/6019/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”.

data dodania: 2021-08-11 11:42:33

Uchwała Nr 303/6018/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”

data dodania: 2021-08-11 11:23:35

WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy ofert, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 288/5678/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizację w 2021 r. zadań publicznych określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”

data dodania: 2021-07-28 09:58:31

Posiedzenie Komisji konkursowej

data dodania: 2021-07-26 12:04:46

W dniu 27 lipca 2021 r.. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbędzie się posiedzenie Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 288/5678/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających z programu „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wpierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030”, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

data dodania: 2021-07-16 12:07:32