Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkursy ofert

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
  7. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego

 

UCHWAŁA NR 426 / 8620 / 22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Data dodania: 2022-09-27 14:28

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej W dniu 13 września 2022 r. o godz. 8:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, III piętro), odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Data dodania: 2022-09-12 15:13

Informacja. W dniu 6 września 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień, na którym wyłoniono:

Data dodania: 2022-09-07 15:10

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2022-09-05 13:30

W dniu 6 września 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro), odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.


WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 407 / 8232 / 22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2022 r. na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień, które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2022-08-25 14:59

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień. Uchwała Nr 407/8232/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Data dodania: 2022-07-20 07:56