Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Pliki do pobrania

Kwestionariusz ankiety: „Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej – monitoring zjawiska”.

Kwestionariusze ankiet dot. pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Kwestionariusz ankiety: „Możliwości usamodzielnienia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim”

Kwestionariusz ankiety: "Usługi opiekuńcze realizowane w województwie podkarpackim w 2021 roku"

Kwestionariusz ankiety „Rola wolontariatu w obszarze pomocy i integracji społecznej”.

Kwestionariusz ankiety „Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej – monitoring zjawiska”