Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Projekty i fundusze

Witamy w oddziale PROJEKTÓW I FUNDUSZY

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących

W dniach 26-27 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów budujących Modele kooperacji. Oprócz gospodarzy z makroregionu południowego, którzy tworzą Model kooperacji dla gmin miejskich, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci makroregionów północno-zachodniego oraz wschodniego, działający odpowiednio na rzecz gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Spotkanie składało się z trzech szerokich bloków.

Pierwszy rozpoczął się od powitania zebranych przez p. Izabelę Domagałę, członkinię Zarządu Województwa Śląskiego oraz p. Grzegorza Baranowskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Następnie specjaliści z wszystkich projektów zaprezentowali Modele kooperacji wypracowane w ramach I Kamienia Milowego. O efektach pracy w projekcie „Liderzy kooperacji” mówiły Anna Tomulewicz - Ekspert ds. Modelu, oraz dr Elżbieta Bielecka - konsultantka naukowa z woj. podlaskiego. Następnie wymieniano się doświadczeniami z dotychczasowej pracy oraz porównywano ze sobą trzy Modele.

W kolejnej części spotkania uczestnicy podzielili się na dwie grupy: dyrektorów ROPSów oraz Koordynatorów i realizatorów projektów. Grupy pracowały do końca dnia nad takimi zagadnieniami, jak zarządzanie projektem, przebieg realizacji wszystkich zadań w ramach I Kamienia Milowego, czy rozwiązywanie trudności powstałych w trakcie dotychczasowych prac.

Drugiego dnia zajęto się przyszłymi działaniami w ramach realizowanych projektów: przedstawiono zadania planowane do realizacji, analizowano czynniki ryzyka, zbierano oczekiwania co do ewentualnych zmian  oraz ustalano tryb dalszej współpracy.

ROPS w Rzeszowie reprezentowany był na spotkaniu przez dyrektora ośrodka, p. Jerzego Jęczmienionkę, oraz p. Karolinę Barnaś - kierowniczkę projektu.