Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego
 3. Uproszczony REJESTR z realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja pn. CyberBezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci.”.

Data dodania: 2024-02-26 14:37

W dniu 26 lutego 2024 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pn. CyberBezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci..

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, Kancelaria /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 4 marca 2024 r.

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO BALU TRZEŹWOSCI I RADOŚCI”.

Data dodania: 2023-10-09 14:47

W dniu 06 października 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO BALU TRZEŹWOŚCI I RADOŚCI”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej /www.rops.rzeszow.pl/ w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 16 października 2023 r.

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka uzależnień z Rodziną JSJD”.

Data dodania: 2023-09-25 10:50

W dniu 18 września 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Fundację Jednego Serca Jednego Ducha na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka uzależnień z Rodziną JSJD”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 2 października 2023 r.

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka wczoraj, dziś i jutro”.

Data dodania: 2023-03-24 14:15

W dniu 24 marca 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka wczoraj, dziś i jutro”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Bycie trzeźwym jest fajne!”.

Data dodania: 2022-11-02 15:23

W dniu 31 października 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. „Bycie trzeźwym jest fajne!”. Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 9 listopada 2022 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rusz głowa – bądź wolny”.

Data dodania: 2022-09-30 23:08

W dniu 30 września 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. „Rusz głową – bądź wolny”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 7 października 2022 r.

 

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VI Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022”.

Data dodania: 2022-07-26 12:08

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VI Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022”.

W dniu 26 lipca 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Stowarzyszenie Wesele Wesel na realizację zadania publicznego pn. „VI Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z póź. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Do pobrania: