Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkurs ofert

 

Do pobrania: 

 1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
 2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
 4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
 5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
 6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
 7. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego
 8. INSTRUKCJA wypełniania sprawozdania
 9.  Rejestr dokumentów księgowych potwierdzających powstanie kosztów zadania ...

ZASADY przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, przyjęte Uchwałą Nr 468/9737/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r.


Uchwała Nr 509/10755/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 498/10430/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2023-08-03 13:40

UCHWAŁA Nr 498/10430/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2023-06-20 14:16

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

Data dodania: 2023-05-30 15:06

W dniu 31 maja 2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego Konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków PFRON

Informacja po posiedzeniu komisji

Data dodania: 2023-05-30 10:26

W dniu 23 maja 2023 r. o godz. 11.00  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków PFRON, na którym wyłoniono:

Do pobrania:

 1. Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne PFRON (176 KB)
 2. Skan Tabela 1. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne PFRON (867 KB)
 3. Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich odrzucenia PFRON (173 KB)
 4. Skan Tabela 2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych z powodem ich dorzucenia PFRON (433 KB)