Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkurs ofert

 

Do pobrania: 

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS

 

UCHWAŁA Nr 292/5775/21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

data dodania: 2021-06-30 12:34:36

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-06-14 10:44:11

W dniu 15 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 271/5367/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.


WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego Konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr 271/5367/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2021 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

data dodania: 2021-06-07 17:43:31

Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej

data dodania: 2021-05-31 12:25:06

W dniu 1 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 271/5367/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.