Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Konkurs ofert

 

Do pobrania: 

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Wzór UMOWY o realizacje zadania publicznego
  4. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  5. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  6. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
  7. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego
  8. INSTRUKCJA wypełniania sprawozdania
  9.  Rejestr dokumentów księgowych potwierdzających powstanie kosztów zadania ...

ZASADY przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, przyjęte Uchwałą Nr 468/9737/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r.


Uchwała Nr 585/12525/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Data dodania: 2024-04-09 15:25

Uchwała Nr 585/12525/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Uchwała Nr 509/10755/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 498/10430/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2023-08-03 13:40

UCHWAŁA Nr 498/10430/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2023-06-20 14:16

WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, ogłoszony Uchwałą Nr 474/9865/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2023 r., które zawierają błędy formalne podlegające uzupełnieniu.

Data dodania: 2023-05-10 14:56