Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Skład Rady

Skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
od dnia 16 lutego 2024 r. do dnia 15 lutego 2028 r
.  (kadencja Rady trwa 4 lata)

 

Pan Marek Piechuta – Przewodniczący

Pan Łukasz Dąbek – Wiceprzewodniczący

Pani Monika Leniart-Stybak – Sekretarz

Pani Agnieszka Capińska – Członek Rady

Pan Ryszard Cebula – Członek Rady

Pan Paweł Morawczyński – Członek Rady

Pan Marek Pietruszka – Członek Rady