Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Skład Rady

Skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych od 16 lutego 2020 r. do 15 lutego 2024 r. (kadencja Rady trwa 4 lata)

  • Pan Marek Piechuta – Przewodniczący
  • Pan Łukasz Dąbek – Wiceprzewodniczący
  • Pani Monika Leniart-Stybak – Sekretarz
  • Pan Ryszard Cebula – Członek
  • Pan Mariusz Mituś – Członek
  • Pani Maria Orłowska – Członek
  • Pan Marek Pietruszka – Członek