Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Kontakt

Lider projektu:

Województwo podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzi biuro projektu przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie

Pani Beata Kret

Kierownik Projektu

Tel. 17 850 79 25

b.kret@rops.rzeszow.pl

Pani Aleksandra Rozmus

Specjalista ds. zamówień publicznych

Tel. 17 850 79 25

a.rozmus@rops.rzeszow.pl

Pan Bartosz Zgłobicki

Specjalista ds. e-edukacji

Tel. 17 850 79 24

b.zglobicki@rops.rzeszow.pl

Pani Joanna Wiech

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Tel. 17 850 79 22

j.wiech@rops.rzeszow.pl

Pan Piotr Grzech

Specjalista ds. analizy potrzeb szkoleniowych

Tel. 17 850 84 71

p.grzech@rops.rzeszow.pl

Pani Renata Skrabska

 

Tel. 17 850 79 24

r.skrabska@rops.rzeszow.pl

 

 Partnerzy projektu:

Województwo lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Pani Aneta Rydz

Pracownik merytoryczny

Tel. 81 528 76 24

a.rydz@lubelskie.pl

Pani Anna Błazucka

Pracownik finansowy

Tel. 17 850 79 25

anna.blazucka@lubelskie.pl

Województwo podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Pani Elżbieta Królewska

Pracownik merytoryczny

Tel. 85 744 71 71 w.130

blizejrodziny@rops-bialystok.pl

Pani Ewelina Eichstaedt

Pracownik finansowy

Tel. 85 744 71 71 w.130

blizejrodziny@rops-bialystok.pl

Pani Krystyna Bobrowska – Dąbrowska

Pracownik nadzorujący

Tel. 85 744 71 71 w.140

blizejrodziny@rops-bialystok.pl

Województwo świętokrzyskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Pani Izabela Korda

Pracownik merytoryczny

Tel. 41 342 19 02

izabela.korda@sejmik.kielce.pl

Pani Agnieszka Foks-Klepa

Pracownik finansowy

Tel. 41 342 14 95

agnieszka.foks-klepa@sejmik.kielce.pl

Pani Teresa Śliwa

Pracownik merytoryczny

Tel. 41 342 14 02

teresa.sliwa@sejmik.kielce.pl

Pani Sylwia Dudek

Pracownik merytoryczny

Tel. 41 342 11 79

sylwia.dudek@sejmik.kielce.pl