Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O Projekcie

SENTINEL - baner

 

Projekt SENTINEL ma na celu rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych tak aby maksymalnie zwiększyć ich wpływ na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej.

Dziesięć organizacji partnerskich z sześciu krajów Europy Środkowej wprowadza międzynarodowy projekt mający na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Głównym celem projektu jest pomoc przedsiębiorstwom tak, aby stały się prawdziwym motorem integracji społecznej i reintegracji zawodowej. Partnerzy projektu SENTINEL testują nowe modele operacyjne oraz usługi doradcze zaprojektowane w celu wzmocnienia przedsiębiorstw społecznych w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej. Równocześnie rozwijane są innowacyjne metody ułatwiające wymianę informacji i współpracę tych przedsiębiorstw.

Projekt jest wspierany i finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Budżet Projektu to 1.952.166,05 Euro w tym współfinansowanie ze środków UE wynosi 1.628.325,13 Euro. Czas trwania Projektu to 01.06.2017 – 31.05.2020.