Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00  

Biuro projektu:
Ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów
www.es.rops.rzeszow.pl  

Koordynator projektu:
Jarosław Krzysztofik
e-mail: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl
tel.(17) 850 83 21  

Specjalista ds. koordynacji sektora ES
Judyta Lignowska
e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl 
tel. (17) 850 83 21  

Specjalista ds. koordynacji sektora ES
Alina Kręt
e-mail: a.kret@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21  

Specjalista ds. promocji PES
Agnieszka Guzior
e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl
tel. (17) 850 83 21  

Księgowy Projektu
Wioleta Kluska
e-mail: w.kluska@rops.rzeszow.pl