Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”

data dodania: 2021-10-12 12:36:25

8 października 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica na realizację zadania publicznego p.n. Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 19 października 2021 r.

 Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ZORGANIZOWANIE I FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DYREKTORÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”

data dodania: 2021-09-03 13:08:42

30 sierpnia 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Libertatem, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 3/12, 36-200 Brzozów na realizację zadania publicznego p.n. ZORGANIZOWANIE I FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DYREKTORÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl; d.klich@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 10 września 2021 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „XIV Dni Kard. Adama Kozłowieckiego SJ”

data dodania: 2021-09-01 12:28:48

30 sierpnia 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Ks. Adama Kozłowieckiego „Serce bez Granic” na realizację zadania publicznego p.n. „XIV Dni Kard. Adama Kozłowieckiego SJ”. Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023  - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl ; d.klich@rops.rzeszow.pl.
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 8 września 2021 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka, 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i 100-lecia odkrycia insuliny”.

data dodania: 2021-06-24 07:45:47

W dniu 23 czerwca 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Koło Terenowe nr 15 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Przemyślu na realizację zadania publicznego p.n. „Ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka, 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i 100-lecia odkrycia insuliny”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna – „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail:r.skrabska@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 1 lipca 2021 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”.

data dodania: 2020-05-06 19:04:12

W dniu 30 kwietnia 2020r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica  na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. Podkarpackiego”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 poz. 688 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e-kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl, b.krawczyk@rops.rzeszow.pl  lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów  w terminie do dnia 13 maja 2020r. (decyduje data ich wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Młodych”.

data dodania: 2020-03-09 19:09:46

W dniu 03 marca 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marcina w Błażowej na realizację zadania publicznego p.n. „Spotkanie Młodych”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 poz. 688 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 222/II piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 16 marca 2020r. (decyduje data ich wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SENIOR W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, OPARTYM NA WARTOŚCIACH”.

data dodania: 2018-10-30 09:31:03

W dniu 29 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne na realizację zadania publicznego p.n. „SENIOR W POŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, OPARTYM NA WARTOŚCIACH”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka społeczna tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 poz. 450 z póź.zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 6 listopada 2018 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SENIOR W STOLICY”.

data dodania: 2018-10-19 11:47:17

W dniu 18 października 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej na realizację zadania publicznego p.n. „SENIOR W STOLICY”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka społeczna tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 26 października 2018 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty ”Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

data dodania: 2018-09-21 13:29:06

W dniu 17 września 2018 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski na realizację zadania publicznego p.n. Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce pomoc społeczna tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat – pok. 301/III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.koziol@rops.rzeszow.pl; b.krawczyk@rops.rzeszow.pl; lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 28 września 2018 r.

Do pobrania: