Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie raźniej”

Data dodania: 2023-08-10 12:26

09.08.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL na realizację zadania publicznego p.n. „Wspólnie raźniej”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 17 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tornister pełen serca”

Data dodania: 2023-08-03 15:17

03.08.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego p.n. „Tornister pełen serca”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8867/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Data dodania: 2022-11-05 00:01

Uchwała Nr 435/8867/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8868/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”

Data dodania: 2022-11-04 23:57

Uchwała Nr 435/8868/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3  listopada  2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8869/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepsze jutro – pomoc humanitarna”

Data dodania: 2022-11-04 23:44

Uchwała Nr  435/8869/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepsze jutro – pomoc humanitarna”

 

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: brzozowskim, krośnieńskim i strzyżowskim”

Data dodania: 2022-10-17 12:40

13 października 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji Centrum Rozwoju, ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, na realizację zadania publicznego p.n. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: brzozowskim, krośnieńskim i strzyżowskim”

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 24 października 2022 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: bieszczadzkim, leskim i sanockim”

Data dodania: 2022-10-17 12:36

13 października 2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji Centrum Rozwoju, ul. Stefana Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, na realizację zadania publicznego p.n. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: bieszczadzkim, leskim i sanockim”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 24 października 2022 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: przeworskim, leżajskim i łańcuckim”

Data dodania: 2022-10-12 13:11

07.10.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław  - Przeworsk; ul. Cerkiewna 3; 37 – 500 Jarosław na realizację zadania publicznego p.n. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: przeworskim, leżajskim i łańcuckim”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1327  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: d.klich@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 17 października 2022 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim”

Data dodania: 2022-10-12 13:03

07.10.2022 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław  - Przeworsk; ul. Cerkiewna 3; 37 – 500 Jarosław na realizację zadania publicznego p.n. „Wzmacniamy podkarpackie NGO w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim i przemyskim”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Oddział Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1327  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: d.klich@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 19 października 2022 r.

Do pobrania: