Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

Do pobrania:

 1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
 2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego
 3. Uproszczony REJESTR z realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Pomoc Mikołajkowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Data dodania: 2023-11-23 15:32

W dniu 21 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi na realizację zadania publicznego pn.: Pomoc Mikołajkowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 poz. 571 t.j.) każdy, w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĄTECZNA BOMBKA ŻYCZEŃ”

Data dodania: 2023-11-17 13:07

17.11.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” na realizację zadania publicznego p.n. „ŚWIĄTECZNA BOMBKA ŻYCZEŃ”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.

 Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Rozwój pomocy dziennej dla osób starszych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie oferty żywieniowej.

Data dodania: 2023-10-31 10:58

W dniu 30 października 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Fundację Rudek dla życia na realizację zadania publicznego p.n. Rozwój pomocy dziennej  dla osób starszych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie oferty żywieniowej.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 poz. 571 t.j.) każdy, w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 07 listopada 2023 r.

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty aktywny senior”

Data dodania: 2023-10-09 14:08

06.10.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki na realizację zadania publicznego p.n. „Warsztaty aktywny senior”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 16 października 2023 r.

Do pobrania:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie raźniej”

Data dodania: 2023-08-10 12:26

09.08.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL na realizację zadania publicznego p.n. „Wspólnie raźniej”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 17 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:


Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tornister pełen serca”

Data dodania: 2023-08-03 15:17

03.08.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego p.n. „Tornister pełen serca”.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8867/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Data dodania: 2022-11-05 00:01

Uchwała Nr 435/8867/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8868/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”

Data dodania: 2022-11-04 23:57

Uchwała Nr 435/8868/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego W Rzeszowie z dnia 3  listopada  2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”

Do pobrania:

Uchwała Nr 435/8869/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepsze jutro – pomoc humanitarna”

Data dodania: 2022-11-04 23:44

Uchwała Nr  435/8869/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  3 listopada 2022 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepsze jutro – pomoc humanitarna”

 

Do pobrania: