Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Placówki

Druga w Województwie Podkarpackim Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisińskiego z siedzibą w Jarosławiu

Od 1 września 2017r. swoją działalność rozpoczął druga w Województwie Podkarpackim Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisińskiego z siedzibą w Jarosławiu, przy ul. Ks. M. Lisińskiego 7 prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Przemyska. Placówka zapewni opiekę dla 20 dzieci potrzebujących specjalistycznej opieki opiekuńczo – terapeutycznej, które nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej

Link do strony placówki

Do pobrania:


Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna pod nazwą „Tęczowy Domek”

     W Województwie Podkarpackim od dnia 20 marca 2017r. funkcjonuje Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna pod nazwą „Tęczowy Domek” prowadzona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lwowska 123. Prowadzenie powyższej Placówki zostało zlecone na podstawie Uchwały Nr 234/4710/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016r. będącej następstwem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej - zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 r.
     Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna „Tęczowy Domek” przygotowana jest do zapewnienia opieki 14 dzieciom, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Link do strony Placówki

Do pobrania: