Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Dokumenty do pobrania

 

Do pobrania:

  1. Wzór OFERT realizacji zadania publicznego
  2. Wzór SPRAWOZDANIA  z wykonania zadania publicznego
  3. Proponowana miesięczna EWIDENCJA CZASU PRACY
  4. Proponowany OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH
  5. Wzór pisma w sprawie ZWROTU ŚRODKÓW do ROPS
  6. INSTRUKCJA wypełniania oferty realizacji zdania publicznego

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do poszczególnych placówek:

 

Uchwała Nr 359/7629/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018-2022