Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., 930 z późn. zm.) przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zarządzeniem Nr 69/2012 Marszałek Województwa Podkarpackiego dnia 31 października 2012r wskazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako podmiot przy, którym działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.