Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zadania Komisji

Do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  2. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  3. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  4. opracowanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego