Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Członkowie Komisji

Od 23 stycznia 2013 r w Województwie Podkarpackim działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.


W skład komisji powołanej z dniem 19 maja 2023r. wchodzą:

  1. Pan Sławomir Wilk - Przewodniczący
  2. Pani Irena Marszałek - Czekierda
  3. Pani Malwina Misiąg
  4. Pani Joanna Ferenc - Bar
  5. Pani Gabriela Gajdek

Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej zostali powołani na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa podkarpackiego, którzy posiadają doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych, staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.