Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Członkowie Komisji

Od 23 stycznia 2013 r w Województwie Podkarpackim działa Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.
W skład komisji powołanej w dniu 16.03.2018 r. wchodzą:

  1. Pan Wiesław Kwiecień- Przewodniczący,
  2. Pani Agnieszka Gabrowska,
  3. Pan Sławomir Wilk.

Członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej zostali powołani na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka województwa podkarpackiego, którzy posiadają doświadczenie w kształceniu, doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych, staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.