Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Kontakt

Dane kontaktowe ROPS

ROPS

Dyrektor

Jerzy Jęczmienionka

17 747 06 03

dyrektor@rops.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora

 

17 747 06 05

 
Główna księgowa

Edyta Kopiec

17 747 06 30

ksiegowosc@rops.rzeszow.pl

Główny specjalista ds. kontroli

Małgorzata Goska

17 747 06 04

m.goska@rops.rzeszow.pl 
 

Sekretariat

17 850 79 20
17 747 06 00

sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

17 747 06 01 fax

 

Portiernia

17 747 06 15

ochrona@rops.rzeszow.pl

ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR [KK]

Beata Nowak

17 747 06 02

b.nowak@rops.rzeszow.pl

Sylwia Mróz

17 747 06 02

s.mroz@rops.rzeszow.pl

Joanna Wiech 17 850 79 22 j.wiech@rops.rzeszow.pl

Justyna Karp

17 747 06 07

j.karp@rops.rzeszow.pl

 Damian Gorczyca

17 850 79 21 

d.gorczyca@rops.rzeszow.pl  

 Wioleta Wiktor

17 850 79 21 

w.wiktor@rops.rzeszow.pl 

Lidia Skórska

17 747 06 25

kadry@rops.rzeszow.pl

Małgorzata Szydełko

17 747 06 25

m.szydelko@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (OZP)

Aleksandra Rozmus

17 850 79 26

a.rozmus@rops.rzeszow.pl

Łukasz Ferencz

17 747 06 44

l.ferencz@rops.rzeszow.pl

Bartosz Zgłobicki

17 747 06 44

b.zglobicki@rops.rzeszow.pl

Arkadiusz Bester

17 747 06 20

a.bester@rops.rzeszow.pl

Ilona Pałys

17 747 06 45

i.palys@rops.rzeszow.pl

Anna Łapkowska

17 747 06 45

a.lapkowska@rops.rzeszow.pl

Jerzy Kucabiński

17 747 06 12

j.kucabinski@rops.rzeszow.pl

Jerzy Chrapusta

17 747 06 20

j.chrapusta@rops.rzeszow.pl

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Damian Chaber

 

iod@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY [PS]

Barbara Krawczyk

17 850 79 43

b.krawczyk@rops.rzeszow.pl

Edyta Kazimierska – Dec

17 850 79 43

e.kazimierska-dec@rops.rzeszow.pl

Edyta Dudzińska

17 850 84 11

e.dudzinska@rops.rzeszow.pl

Dorota Klich

17 850 84 11

d.klich@rops.rzeszow.pl

Anna Kozioł

17 850 84 11

a.koziol@rops.rzeszow.pl

Małgorzata Makarinska

17 850 84 71

m.makarinska@rops.rzeszow.pl

Piotr Grzech

17 850 84 71

p.grzech@rops.rzeszow.pl

 

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [OR]

Dorota Micał

17 747 06 22

d.mical@rops.rzeszow.pl

Justyna Augustyn

17 747 06 22

j.augustyn@rops.rzeszow.pl

Monika Kwaśniak

17 747 06 33

m.kwasniak@rops.rzeszow.pl

Anna Radzik

17 747 06 33

a.radzik@rops.rzeszow.pl

Jarosław Krzysztofik 17 850 79 28 j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl 
Renata Skrabska 17 850 79 28 r.skrabska@rops.rzeszow.pl 

 

 

 

ODDZIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY [PU]

Łukasz Kosiba

17 747 06 13

l.kosiba@rops.rzeszow.pl

Sabina Paruch

17 747 06 13

s.paruch@rops.rzeszow.pl

Alina Kręt 17 747 06 13 a.kret@rops.rzeszow.pl 

 

 

 

ODDZIAŁ PROJEKTÓW I FUNDUSZY [PF]

Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy

Justyna Markiewicz

17 850 79 29

j.markiewicz@rops.rzeszow.pl

Ekonomia Społeczna

Aleksandra Bochenek-Rzucidło

17 850 83 21

a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl  

Agnieszka Guzior

17 850 79 23

a.guzior@rops.rzeszow.pl

Judyta Lignowska

17 850 79 23

j.lignowska@rops.rzeszow.pl

 Łukasz Cywiński

 

l.cywinski@rops.rzeszow.pl  

 

 

 

Mieszkalnictwo

Ewelina Bembenek

17 850 79 30

e.bembenek@rops.rzeszow.pl

 

 

 

Liderzy Kooperacji

Ewelina Pikuzińska

17 747 06 38

e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl

Beata Kret

17 747 06 38

b.kret@rops.rzeszow.pl

Ewa Zatorska 17 747 06 38 e.zatorska@rops.rzeszow.pl 

Dominika Szul

17 747 06 07

d.szul@rops.rzeszow.pl

 

 

 

OŚRODEK ADOPCYJNY [OA]

Jolanta Zarówna

17 747 06 37

j.zarowna@rops.rzeszow.pl

Marta Jaworska

17 747 06 37

m.jaworska@rops.rzeszow.pl

Marzena Cypryś

17 747 06 28

m.cyprys@rops.rzeszow.pl

Anna Kozłowska-Ferenc

17 747 06 29

a.ferenc@rops.rzeszow.pl

Martyna Późniak 17 850 79 30 m.pozniak@rops.rzeszow.pl 
Ewelina Bembenek 17 850 79 30 e.bembenek@rops.rzeszow.pl 
Agnieszka Kozak 17 747 06 06 a.wisniowska@rops.rzeszow.pl 
Ewelina Pszonka  17 850 79 27  e.pszonka@rops.rzeszow.pl  

Urszula Dudek

17 850 79 30

u.dudek@rops.rzeszow.pl

Anna Wylaź  17 850 79 31  a.wylaz@rops.rzeszow.pl  
 Halina Kwiek 17 747 06 29  h.kwiek@rops.rzeszow.pl  
 Patrycja Skiba  17 747 06 28 p.skiba@rops.rzeszow.pl  
 Sabina Paterek 17 747 06 11  s.paterek@rops.rzeszow.pl  

Jagoda Nowakowicz

17 747 06 11

j.lokczewska@rops.rzeszow.pl