Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu „Bliżej rodziny– szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Projekty, fundusze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerzy projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowali projekt pn. „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

więcej

NOWOŚĆ! WIDEO WYKŁADY już dostępne na platformie e-learning!

Projekty, funduszeW związku z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym spieszymy poinformować, że funkcjonująca w ramach projektu platforma internetowa została uaktualniona i urozmaicona o szkolenia w formie wideo wykładów

więcej

Platforma E-LEARNING uruchomiona!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie - Lider projektu „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego na terenie województw:...

więcej