Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 Euro

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w 2021 r. na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą”

Data dodania: 2020-12-30 11:30

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w 2021 r. na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą”

Data dodania: 2020-12-10 16:35

Zakup (dostawa) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i elektrycznego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Data dodania: 2020-12-04 12:56

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego

Data dodania: 2020-11-25 13:56

Opracowanie scenariusza i produkcja na jego podstawie spotu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego realizacji projektu ”Liderzy kooperacji”

Data dodania: 2020-10-22 14:24

Zapytanie ofertowe pn. : usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań online w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w związku z realizacją działań w ramach projektu: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

Data dodania: 2020-10-22 12:04