Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Zakup (dostawa) środków ochrony indywidualnej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych z terenu województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19

data dodania: 2020-12-08 16:01:31

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego.

data dodania: 2020-11-18 11:35:25

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 9 W RZESZOWIE

data dodania: 2020-11-16 18:02:20

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji”.

data dodania: 2020-07-30 12:55:56

Usługi społeczne dla 6 gmin z województwa podkarpackiego: gminy Przeworsk/powiatu przeworskiego, gminy Trzebownisko/ powiatu rzeszowskiego, gminy Świlcza/powiatu rzeszowskiego, gminy Ostrów/powiatu ropczycko-sędziszowskiego, gminy Krempna/powiatu jasielskiego, gminy Zarzecze/powiatu przeworskiego, w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”.

data dodania: 2020-07-20 12:07:39

MODERNIZACJA KORYTARZA W PIWNICY PRZED SALĄ KONFERENCYJNĄ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA TOALETĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

data dodania: 2020-07-17 12:19:58

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z województwa podkarpackiego – dostawa 85 szt. ozonatorów powietrza w związku z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

data dodania: 2020-07-13 12:52:09

WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

data dodania: 2020-07-08 16:50:45

Zakup środków ochrony osobistej (dozowniki) dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego.

data dodania: 2020-07-02 23:30:24

Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego.

data dodania: 2020-06-29 10:24:28