Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30.000 Euro

Ogłoszenie dotyczące postępowania pn. zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego w związku z realizacją projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Data dodania: 2020-06-15 13:34

Zapytanie ofertowe: Zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego.

Data dodania: 2020-05-20 16:41

Ogłoszenie dotyczące postępowania pn. zakup środków ochrony osobistej dla instytucji z terenu województwa podkarpackiego w związku z realizacją projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Data dodania: 2020-05-19 16:15

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Pn.: usługi trenerskie/ moderatorskie w formie spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne w związku z realizacją działań w ramach.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”.

Data dodania: 2019-11-04 13:02

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz z najmem sali w związku z realizacją Forum Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Data dodania: 2019-10-09 12:30

Organizacja 5 spotkań makroregionalnych w Sandomierzu

Data dodania: 2019-08-13 09:39

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dot. świadczenia kompleksowej usługi organizacji warsztatów wyjazdowych pn. Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju.

Data dodania: 2019-07-31 11:40

Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Data dodania: 2019-07-11 10:22

Świadczenie usług animatora Partnerskiego Zespołu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów w województwie podkarpackim

Data dodania: 2019-06-13 16:10

Przetarg nieograniczony pn.: „Przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej”.

Data dodania: 2019-05-24 16:25