Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Turnusy usprawniające po przebytym Covid-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako lider projektu pn.: „Liderzy kooperacji" będzie organizował w 2022 roku dwutygodniowe turnusy usprawniające po przebytym COVID-19.

więcej

Zmiany w projekcie „Liderzy kooperacji.”

Projekty, funduszeRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie uzyskał kierunkową zgodę od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wydłużenie projektu „Liderzy kooperacji” do 30.11.2022 roku.

więcej

MODELE KOOPERACJI - Księga Rekomendacyjna

Do pobrania:

więcej

Trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

W dniach 27 maja, 10 czerwca i 17 czerwca 2021 roku odbyły się trzy zdalne szkolenia kompetencyjne dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktyki wykorzystania Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich.

W dniach 24 maja, 2 czerwca i 15 czerwca 2021roku odbyły się trzy zdalne spotkania szkoleniowe i konsultacyjne dla pracowników, doradców i ekspertów ds. Modeli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

więcej

W dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 9.15 odbyła się Konferencja wojewódzka dotycząca praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu "Liderzy kooperacji".

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego.

więcej

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich.

więcej

Zaproszenie na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

więcej

Zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego

W dniu 10 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”.

więcej