Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Aktualności

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2023).

Data dodania: 2023-03-22 12:47

W projekcie „Liderzy kooperacji” planowane jest udzielenie następujących wsparć:

więcej

„Liderzy kooperacji” – projekt przedłużony.

Data dodania: 2023-02-01 13:33

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, chcąc wesprzeć samorządy terytorialne w procesie zmian zachodzących w obszarze polityki społecznej, przygotował ofertę wsparcia edukacyjnego i doradczego.

więcej

Kadra instytucji pomocy społecznej podnosi swoje kwalifikacje.

Data dodania: 2022-08-04 10:34

Tworzone obecnie w niektórych gminach centra usług społecznych (CUS) połączą różne istniejące dotąd instytucje. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. 

więcej

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (lipiec, sierpień, wrzesień)

Data dodania: 2022-07-05 12:18

W projekcie „Liderzy kooperacji” planowane jest udzielenie następujących wsparć:

więcej

Szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie Centrum Usług Społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji

Data dodania: 2022-06-13 09:15

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” realizowane są obecnie jednodniowe szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie Centrum Usług Społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji.

więcej

Szkolenia kompetencyjne dot. Centrów Usług Społecznych

Data dodania: 2022-06-13 08:59

W projekcie „Liderzy kooperacji” sukcesywnie realizowane są szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS) składające się z trzech modułów: zarządzania i organizacji usług społecznych, opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, organizacji społeczności lokalnej, dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego

więcej

Spotkanie informacyjno-edukacyjne w projekcie „Liderzy kooperacji” zorganizowane w Białymstoku.

Data dodania: 2022-04-29 12:54

W dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w Białymstoku zespoły realizujące projekt pn. „Liderzy kooperacji” wraz z Komitetem Sterującym biorą aktywny udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym. Do głównych zagadnień podejmowanych w trakcie wymienionego spotkania należą:

więcej

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie.

W projekcie „Liderzy kooperacji” planowane jest udzielenie następujących wsparć:

więcej

Film dotyczący tworzenia Centrum Usług społecznych

Data dodania: 2022-04-07 13:06

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” zrealizowano film dotyczący tworzenia Centrum Usług Społecznych.

więcej

Rekrutacja na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS)

Data dodania: 2022-04-06 09:56

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS) składające się z trzech modułów:

więcej