Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Kontakt

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl
www.rops.rzeszow.pl
tel. (17) 747 06 00

Biuro projektu:
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
p. 208
Tel. (17) 747 06 38

Kierownik projektu/ specjalista makroregionalny:
Ewelina Pikuzińska
e-mail: e.pikuzinska@rops.rzeszow.pl 
Tel. (17) 747 06 38

Specjalista regionalny:
Beata Kret
e-mail: b.kret@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 38

Specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania
Ewa Zatorska
e-mail: e.zatorska@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 747 06 38

Animator ds. procesu deinstytucjonalizacji i CUS
Łukasz Czernysz
e-mail: l.czernysz@rops.rzeszow.pl
Tel. (17) 850 79 24